Helaas zijn er hardnekkige peesproblemen die na fysiotherapie, oefentherapie en/of enkele shockwave behandeling toch nog klachten blijven geven. Epte elektrolyse is volgens de laatste inzichten een uitstekende methode om, in een klein aantal behandelsessies, hardnekkige peesklachten te behandelen.

Wij beoordelen aan de hand van echografie of we Epte kunnen inzetten nadat fysiotherapie, oefentherapie en/of shockwave onvoldoende resultaat geven. Het is met Epte elektrolyse veelal wel mogelijk om tóch tot een klachtenvrij resultaat te komen. De te verwachten uitkomst hangt o.a. af van het soort pees en de locatie van het letsel. We bespreken dit graag met u.

Wat is Epte elektrolyse? Het is een nieuwe, innovatieve behandelmethode voor langdurige en slecht herstellende peesklachten. Het maakt gebruik van een dunne naald die in het aangedane deel van de pees wordt geprikt en vervolgens kortdurend onder stroom wordt gezet. Wij voeren Epte elektrolyse alleen uit onder geleide van echografie, om de naald precies op de goede plek in te kunnen brengen. Wat voelt u daar van? Waarschijnlijk zult u een klein prikje voelen.

 

Deze methode is zeer effectief gebleken! Elektrolyse zet de pees aan tot herstel. Een beschadigde of degeneratieve pees is niet gevoelig voor training(sprikkel). Door behandeling met Epte elektrolyse herstelt de pees zodanig dat de aangeboden training daarna wél het beoogde resultaat heeft en de belasting opgebouwd kan worden. Of deze behandeling aanslaat of niet, is binnen enkele behandelingen vast te stellen.

Voor meer informatie, klik hier of hier.