Kosten 2020

U kunt zowel op eigen initiatief als op verwijzing door een huisarts/specialist een onderzoek laten verrichten. Uw verwijzer en/of uzelf ontvangt een verslag van het onderzoek. In beide gevallen vragen we u direct na het onderzoek de kosten per pin (eventueel contant) te voldoen. U krijgt de factuur direct via de mail toegestuurd, welke u zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent. Lees hieronder (in het oranje blok) meer over hoe het zit met de vergoeding van (een deel van) de kosten!

Echografie
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met behulp van echografie  € 77,00
Intake shockwave: screening, intake en onderzoek met behulp van echografie  € 77,00

Shockwave
Een behandeling met shockwave therapie   € 65,00
Meestal zijn er 3 tot 5 behandelingen nodig voor een klacht, afhankelijk van de locatie (bv hiel of schouder).

EPTE
Een behandeling met EPTE, onder echogeleide   € 57,00
Meestal zijn er 3 tot 5 behandelingen nodig voor een klacht, afhankelijk van de locatie.

Indien u verhinderd bent en dit binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak kenbaar maakt, dan zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Anders wordt er € 35,50  in rekening gebracht.

Hoeveel krijgt u vergoed van een behandeling?

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, krijgt u een deel van de kosten vergoed ondanks dat EchOost geen contract heeft met zorgverzekeraars (niet-gecontracteerde fysiotherapie). De hoogte van het te vergoeden bedrag is afhankelijk van hoe en waar u verzekerd bent (restitutiepolis / naturapolis / zorgverzekeraar).
Echografie: controleer de vergoeding eventueel van tevoren bij uw zorgverzekeraar. Alle behandelingen bij EchOost vallen onder niet-gecontracteerde fysiotherapie. Indien een deel vergoed wordt gaat dit niet af van uw eigen risico van € 385. 
Indien u een verwijzing heeft, kunt u heel specifiek vragen naar de vergoeding voor een eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek, code 1400.  Indien u geen verwijzing heeft, vraagt u naar de vergoeding van code 1864 én 1000.
Shockwave: deze vergoeding valt ook onder niet-gecontracteerde fysiotherapie (code 1000). Klik hier om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt indien u verzekerd bent voor fysiotherapie. De Nza stelt dat Shockwavetherapie gezien kan worden als fysiotherapie. Omdat wij shockwave altijd hand in hand laten gaan met fysiotherapie, klopt deze stelling ook.
EPTE: voor EPTE geldt hetzelfde als voor shockwave: deze valt onder niet-gecontracteerde fysiotherapie (code 1000). EPTE staat nooit op zichzelf, maar vindt plaats in een behandeling en/of oefenprogramma. Dit betekend dat u het tarief voor niet-gecontracteerde fysiotherapie vergoed krijgt.

Let op: de factuur van echografie/shockwave/EPTE is zó opgesteld dat deze aan alle eisen van de zorgverzekeraar voldoet. Wij passen de factuur niet achteraf aan.  Wij kunnen en willen u graag adviseren, maar zijn niet verantwoordelijk voor de (hoogte van de) vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Hieronder vindt u nog meer informatie die u helpt bij het maken van uw keuze!

Kwaliteit – waarom EchOost?

  •  Meer dan 20 jaar ervaring met de echografie.
  •  Een gerichte (MSU) POST HBO opleiding echografie van 1,5 jaar is gevolgd en intern wordt veel gedaan aan opleiding. We volgen met grote regelmaat bij- en nascholingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.  De echografische onderzoeken en shockwave sessies  worden altijd uitgevoerd door gespecialiseerde fysiotherapeut/radiodiagnostisch laborant.
  • We  werken met  geavanceerde echo apparatuur met de mogelijkheid om ook naar de doorbloeding van pezen en beschadigd weefsel te kijken waardoor we precies weten hoe we de behandeling en shockwave in kunnen zetten. Ook volgen we, indien nodig, het herstelproces met echografie.
  • We werken met shockwave apparatuur van EMS. Deze apparatuur wordt gebruikt voor alle wetenschappelijke onderzoeken en alleen deze apparatuur is in Amerika goedgekeurd. Door de sterke grote kop, de EVO BLUE, wordt er veel energie in het weefsel gebracht, waardoor het herstel efficient en doeltreffend aangezet wordt. Daarom hebben wij ook maar tussen de 3 tot 5 sessies shockwave nodig.
  • Periodiek verrichten we onderhoud aan onze apparatuur om alles veilig te houden.
  • We hebben veel expertise in huis wat betreft schouderproblematiek en sportblessures. Altijd wordt  geprobeerd de oorzaak achter de klacht te achterhalen, waardoor gerichter behandeld kan worden. We gebruiken hiervoor de talenten van ons team.
  • We hebben vier sterren voor het Landelijke Shockwave Net.
  • Regelmatig is er onderling overleg en casuistiek bespreking om samen op een hoger niveau te komen; een zelfverbeterende organisatie die investeert in de toekomst!

Wat krijg ik bij EchOost?

Elk onderzoek wordt volgens protocol uitgevoerd en duurt ca. 45 minuten. Eerst wordt een anamnese afgenomen, inspectie wordt uitgevoerd en vervolgens vindt er een bewegingsonderzoek plaats met eventueel een aantal testen. Daarna volgt het echografisch onderzoek. Zo wordt een goed en compleet beeld verkregen van de klacht/blessure. De echografische beelden worden in de vorm van foto’s vastgelegd, zodat de beelden bij een eventueel vervolgonderzoek kunnen worden vergeleken. Vervolgens wordt een verslag gemaakt van het gehele onderzoek met daaraan gekoppeld een fysiotherapeutisch advies.

Echografie bij EchOost of in het ziekenhuis laten maken?

In het ziekenhuis duurt het onderzoek 5 – 10 minuten en wordt er alleen gekeken naar de structuren in de schouder. Wij kijken veel breder en maken een “functionele” echografie wat in totaal 45 minuten duurt. Het totale plaatje achter de schouderklachten wordt bekeken, we nemen de tijd en nemen ook andere onderzoeken en factoren mee in de uiteindelijke diagnose. De kosten van een echografie in het ziekenhuis ligt rond de € 175, wat valt onder de basisverzekering en dus afgaat van uw eigen risico.

Is shockwave duur?

Meestal heeft u al langdurig ongemak, pijnklachten en heeft u diverse behandelsoorten ondergaan. Misschien is een injectie of zelfs een operatie  overwogen. Tegen deze achtergrond is shockwave een goed alternatief. Zeker als u de kosten afzet tegen de kosten en naweeën van een operatie.

Kijk voor meer informatie op http://www.shockwavenet.nl/ voor de actuele landelijke tarieven.