Kosten

 Fysiotherapeutisch onderzoek met behulp van echografie

 • U kunt altijd op eigen initiatief een onderzoek laten verrichten. U ontvangt een verslag van het onderzoek.
 • Als het onderzoek geschiedt na verwijzing door een huisarts of specialist (via een verwijsbrief voor een eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek) krijgt u de factuur en kunt deze achteraf zelf declareren bij uw Zorgverzekeraar.*  Na het onderzoek wordt u verzocht direct te pinnen. Uw verwijzer ontvangt een verslag.

* U krijgt een deel van de kosten vergoed, mits u verzekerd bent voor fysiotherapie en u een verwijsbrief heeft. De hoogte van het te vergoeden bedrag is afhankelijk van hoe en waar u verzekerd bent (restitutiepolis / naturapolis / zorgverzekeraar). Controleer dit eventueel van tevoren bij uw Zorgverzekeraar.  (Vraag naar de vergoeding voor een eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek code 1400).  Dit gaat niet af van uw eigen risico van € 385.

Shockwave

Shockwave intake altijd in combinatie met een fysiotherapeutisch onderzoek met behulp van echografie. De echografie geeft betrouwbare informatie en inzicht in de weefselschade, zodat vooraf goed bekeken kan worden waar precies de shockwave toegepast moet worden en welke parameters ingesteld moeten worden. Zodoende kan goed ingeschat worden of shockwave meerwaarde voor u zal hebben en kan de best passende behandeling gekozen worden. De combinatie echografie en shockwave geeft in 80%  verbetering van de klachten.

Kosten

Echografie:

 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met behulp van echografie (45 min)  € 73,50 *
 • Intake shockwave: eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met behulp van echografie (45 min)  € 73,50 *
  U krijgt de factuur na het onderzoek en u kunt deze achteraf zelf declareren bij uw Zorgverzekeraar, mits u een verwijzing heeft van een huisarts of specialist en u verzekerd  verzekerd bent voor fysiotherapie. Zie boven*.

 Shockwave:

 • Een behandeling fysiotherapie met toepassing shockwave   € 65 (25 min)
  U krijgt de factuur na de behandeling en u kunt deze achteraf zelf declareren bij uw Zorgverzekeraar, mits u verzekerd bent voor fysiotherapie.
  NB Meestal zijn er 3 tot 5 behandelingen nodig voor een klacht, afhankelijk van de locatie (bv hiel of schouder).

Na het onderzoek of de behandeling wordt u verzocht direct te pinnen.

Zie hieronder “kwaliteit” en  “is shockwave duur” en “wat krijg ik vergoed”?

Direct online een afspraak in onze agenda plannen (via echografie)?

Kwaliteit:

 •  Meer dan 20 jaar hebben we ervaring met de echografie.
 •  Een gerichte (MSU) POST HBO opleiding echografie van 1,5 jaar is gevolgd en intern wordt veel gedaan aan opleiding. We volgen met grote regelmaat bij- en nascholingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.  De echografische onderzoeken en shockwave sessies  worden altijd uitgevoerd door gespecialiseerde fysiotherapeut/radiodiagnostisch laborant.
 • We  werken met  geavanceerde echo apparatuur met de mogelijkheid om ook naar de doorbloeding van pezen en beschadigd weefsel te kijken waardoor we precies weten hoe we de behandeling en shockwave in kunnen zetten. Ook volgen we, indien nodig, het herstelproces met echografie.
 • We werken met shockwave apparatuur van EMS. Deze apparatuur wordt gebruikt voor alle wetenschappelijke onderzoeken en alleen deze apparatuur is in Amerika goedgekeurd. Door de sterke grote kop, de nieuwe EVO BLUE, wordt er veel energie in het weefsel gebracht, waardoor het herstel efficient en doeltreffend aangezet wordt. Daarom hebben wij ook maar tussen de 3 tot 5 sessies shockwave nodig.
 • Periodiek verrichten we onderhoud aan onze apparatuur om alles veilig te houden.
 • We hebben veel expertise in huis wat betreft schouderproblematiek en sportblessures……altijd wordt  geprobeerd de oorzaak achter de klacht te achterhalen, waardoor gerichter behandeld kan worden. We gebruiken hiervoor de talenten van ons team.
 • We hebben vier sterren voor het Landelijke Shockwave Net.
 • Regelmatig is er onderling overleg en casuistiek bespreking om samen op een hoger niveau te komen; een zelfverbeterende organisatie die investeert in de toekomst!

Is shockwave duur? Meestal heeft u al langdurig ongemak, pijnklachten en heeft u diverse behandelsoorten ondergaan. Misschien is een injectie of zelfs een operatie  overwogen. Tegen deze achtergrond is shockwave een goed alternatief. Zeker als u de kosten afzet tegen de kosten en naweeën van een operatie. Kijk voor meer informatie op: www.shockwavenet.nl. voor de actuele landelijke tarieven.

Hoeveel krijgt u vergoed van een behandeling?
Uw zorgverzekeraar heeft geen contract met EchOost; goed om te weten dat u dan alsnog een deel vergoed krijgt.
De vergoedingen voor niet-gecontracteerde fysiotherapie hebben we op een rijtje gezet.  Kijk op de site om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt als u  verzekerd bent voor fysiotherapie: 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/vergoeding-niet-gecontracteerde-zorg/fysiotherapie.aspx

 

Bent u onverwachts verhinderd?

Indien u verhinderd bent en dit binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak kenbaar maakt, dan zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Anders wordt er  € 33,25  in rekening gebracht.

Het fysiotherapeutisch onderzoek met behulp van echografie

Elk onderzoek wordt volgens protocol uitgevoerd en duurt ca. 45 minuten. Eerst wordt een anamnese afgenomen, inspectie wordt uitgevoerd en vervolgens vindt er een bewegingsonderzoek plaats met eventueel een aantal testen. Daarna volgt het echografisch onderzoek. Zo wordt een goed en compleet beeld verkregen van de klacht/blessure. De echografische beelden worden in de vorm van foto’s vastgelegd, zodat de beelden bij een eventueel vervolgonderzoek kunnen worden vergeleken. Vervolgens wordt een verslag gemaakt van het gehele onderzoek met daaraan gekoppeld een fysiotherapeutisch advies.

Echografie bij EchOost of in het ziekenhuis laten maken?

In het ziekenhuis duurt het onderzoek 5 – 10 minuten en wordt er alleen gekeken naar de structuren in de schouder. Wij kijken veel breder en maken een “functionele” echografie wat in totaal 45 minuten duurt. Het totale plaatje achter de schouderklachten wordt bekeken, we nemen de tijd en luisteren ook naar het verhaal van de patiënt, zie verder hiernaast bij het fysiotherapeutisch onderzoek.

Wat betreft de kosten; in het ziekenhuis kost het maken van een echografie ca. € 175, wat afgaat van uw eigen bijdrage. Bij EchOost kost een echografisch onderzoek € 73,50, wat niet afgaat van uw eigen bijdrage. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en een verwijzing heeft van een arts, wordt het grootste gedeelte vergoed.   Zie ook boven bij *.