Echografie in de fysiotherapie

Echografie is een onderzoekmethode dat een groot deel van de anatomie en pathologie van het menselijk lichaam in beeld brengt. 

Soms blijkt bij klachten van het bewegingsapparaat dat de fysiotherapeutische diagnose te kort schiet om de kwaliteit van het weefsel goed in kaart te kunnen brengen. De fysiotherapeut gebruikt echografie voor aanvullende diagnostiek en als evaluatiemiddel om de kwaliteit, schade en doorbloeding in beeld te brengen.  Hierdoor kan gerichter behandeld worden: er is meer inzicht in de belastbaarheid van het betreffende weefsel!

Echografie maakt gebruik van het feit dat sommige weefsels geluidsgolven (ultrageluid) sterker terugkaatsen dan andere weefsels. Dit is te vergelijken met radar of sonar.

Een echografie komt tot stand door een apparaatje wat geluid uitzendt (transducer) over het lichaam te bewegen nadat de huid is ingesmeerd met een gel. Het teruggekaatste geluid wordt weer opgevangen en vervolgens op een scherm zichtbaar gemaakt. Op dit scherm kunnen verschillende weefsels en structuren onderscheiden worden. Informatie over de vorm, de ligging en structuur van de weefsels kan worden verkregen.

Welke blessures brengen wij in beeld?

Echografie geeft inzicht in gewrichten, pezen en spieren:

Schouder |  slijmbeursontsteking, pees- en spierbeschadiging, kalkvorming, scheur
Elleboog |  tenniselleboog, golferselleboog
Pols |  carpaal tunnelsyndroom, peesbeschadiging
Heup |  slijmbeursontsteking, kapsel, pees- en spierbeschadiging
Knie |  kniepees, kniebanden
Enkel |  gewrichten, enkelbanden
Achillespees |  scheur, ontsteking
Hielklachten |  hielspoor, peesplaatontsteking

Staat uw klacht er niet bij, maar wilt u weten ons echografisch onderzoek iets voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met de praktijk voor meer informatie!

Hoe ziet een onderzoek bij EchOost eruit?

Een echografisch onderzoek wordt volgens protocol uitgevoerd en duurt ca. 45 minuten. Eerst wordt een uitgebreide anamnese afgenomen en een inspectie uitgevoerd. Vervolgens vindt een bewegingsonderzoek plaats met eventueel een aantal testen. Daarna volgt het echografisch onderzoek.

Bij echografie worden dynamische beelden opgenomen waardoor het gedrag van gewrichten, pezen en spieren beoordeeld kan worden op het moment dat deze in beweging zijn. Dit is een groot voordeel in vergelijking met de MRI, waarbij dit niet mogelijk is. Bewegend onderzoek is belangrijk om een bepaalde obstructie (blokkade) of het glijgedrag van een pees ten opzichte van aangrenzende structuren te kunnen beoordelen. Hiermee krijgen we meer inzicht in het functioneren van het bewegingssysteem en daarmee een goed en compleet beeld van de klacht/blessure. De echografische beelden worden in de vorm van foto’s vastgelegd, zodat de beelden bij een eventueel vervolgonderzoek kunnen worden vergeleken.

Vervolgens wordt een verslag gemaakt van het gehele onderzoek met daaraan gekoppeld een fysiotherapeutisch advies. Dit kan een passend behandelplan zijn, maar ook een gerichte terug-/doorverwijzing naar uw eigen fysiotherapeut, huisarts of specialist. Een passend behandelplan bevat oefentherapie op maat, waarbij bijvoorbeeld shockwave, EPTE/PNE of flywheel training (of een combinatie van meerdere) kan worden ingezet.

Wij vinden het belangrijk reeds aanwezige gegevens over de klacht mee te wegen in ons advies. Wij vragen u daarom mee te brengen wat u heeft, bijvoorbeeld een verwijzing van de (huis)arts, röntgenverslagen en/of andere onderzoeksverslagen van deskundigen.

Alles over kosten en vergoeding van echografie vindt u hier. 

Echografie kan de juiste keuze van het behandelplan beïnvloeden. Een meer gerichte training, behandelkeuze óf doorverwijzing kan er voor zorgen dat uw behandeling veel efficiënter en sneller kan verlopen. Waardoor u sneller klachtenvrij bent!


Onder de afbeelding vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil met een echo in het ziekenhuis?

In het ziekenhuis duurt het onderzoek circa 10 minuten en wordt een statische echo gemaakt: alleen de structuren van de weefsels worden beoordeeld. De kosten van een echo in het ziekenhuis variëren van €90 – €150 en valt onder de basisverzekering (houdt rekening met eigen risico).
Ons onderzoek duurt 45 minuten en bestaat uit een dynamische echo waarbij we het totale beeld onderzoeken en beoordelen. Wij nemen ook andere onderzoeken en factoren mee in de uiteindelijke diagnose.

 

Hoeveel echo’s worden gemaakt?

Meestal alleen bij aanvang van het behandeltraject.

Echter, in een enkel geval kan het nuttig en interessant zijn om echografie toe te passen na of tijdens een behandelperiode. Zo kan het revalidatieproces geëvalueerd worden. Het herstelproces kan daardoor beter gevolgd worden en de fysiotherapeutische behandeling en trainingsvorm zo nodig aangepast.

 

Verwijzen jullie ook door?

Ja zeker, indien nodig verwijzen we altijd terug naar de huisarts of door naar een andere (para)medicus. Een echoverslag met aangetoonde of uitgesloten afwijkingen krijgt u mee of sturen we door. 

Alles is erop gericht het revalidatieproces sneller en efficiënter te laten verlopen.

Passen jullie ook echografie toe als ik al in behandeling ben bij FysiOost?

Ja, uw therapeut kan eenvoudig een afspraak voor u maken bij EchOost, als er behoefte is aan meer inzicht in weefsels en structuren. Met name voor de beoordeling van de belastbaarheid van peesweefsel is dit heel zinvol.