Over Echografie

Echografie is een onderzoekmethode om met behulp van ultrageluid een groot deel van de anatomie en pathologie van het menselijk lichaam in beeld te brengen. Vooral bekend van de toepassing bij zwangere vrouwen.

Informatie wordt verkregen over de vorm, de ligging en structuur van de weefsels. Echografie maakt gebruik van het feit dat sommige weefsels de op hen gerichte geluidsgolven sterker terugkaatsen dan andere weefsels en is te vergelijken met radar of sonar. Een echografie komt tot stand door een apparaatje (transducer) wat geluid uitzendt over het lichaam te bewegen nadat de huid is ingesmeerd met een gel. Het teruggekaatste geluid wordt weer opgevangen en vervolgens op een scherm zichtbaar gemaakt.

Op dit scherm kunnen dan verschillende weefsels en structuren onderscheiden worden waardoor het mogelijk is de ernst van een (sport)blessure of klacht te beoordelen. Hiermee hebben we al meer dan 20 jaar ervaring! Bovendien werken we met nieuwe geavanceerde apparatuur met de mogelijkheid om ook naar de doorbloeding van pezen en beschadigd weefsel te kijken waardoor we precies weten hoe we de behandeling en shockwave in moeten zetten.