Huishoudelijk reglement

Lees voor een goede samenwerking onderstaande informatie goed door.

Uw behandeling
Voor een eerste afspraak waarbij echografie wordt toegepast geldt een maximum van 40 minuten. Een behandeling met fysische methode is maximaal 25 minuten.
Tijdens de intake zal uw fysiotherapeut een uitgebreid onderzoek verrichten om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Hieruit volgt een behandelplan, wat u samen doorneemt en waarop u akkoord geeft. Dit behandelplan zal gedurende de hele duur worden besproken en bijgesteld waar nodig.
Wanneer u een account aanmaakt op Mijn Zorgtoegang  kunt u zelf inzien wanneer uw toekomstige afspraken staan, een vervolgafspraak maken, wijzigen en/of annuleren. Ook kunnen wij via deze weg vooraf en tijdens het behandeltraject vragenlijsten sturen die u thuis kunt invullen.

Afwezigheid
Mocht u onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u tot 24 uur van tevoren uw afspraak wijzigen of afzeggen. In het weekend kan dit via mail of voicemail. Indien niet tijdig geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. De verzekeraar vergoedt dit niet.
Indien de behandelend fysiotherapeut ziek is of anderszins niet in de mogelijkheid is u op de afgesproken tijd te behandelen, wordt u zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht.

Verzekering
EchOost heeft bewust geen contracten met zorgverzekeraars. U dient de behandeling direct na afloop bij uw therapeut te pinnen. De tarieven die dan gehanteerd worden staan elders op onze website. Bij niet (op tijd) betalen geven we de rekening uit handen aan incassobureau Medicas.

Wijzigingen
Verandering in uw verzekering, adres, of dergelijke? Geeft dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw therapeut of via vraag@echoost.nl.

Hygiëne
Neem een grote handdoek / strandlaken mee naar uw afspraak. Kom naar de praktijk met schone kleding en desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan (bidon wel toegestaan). Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk. Roken is niet toegestaan in en om de praktijk;

Kwaliteitswaarborg
Alle therapeuten van EchOost zijn BIG-geregistreerd en staan in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. U kunt van hen professionele begeleiding verwachten, tijdens de gehele duur van de therapie.

Stagiaires
Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten. Wilt u liever niet dat de stagiaire meekijkt of u behandelt, kunt u dit te allen tijde kenbaar maken aan uw behandelend therapeut.

Privacy
Uw behandeling vindt veelal plaats in afgesloten behandelruimten. Alle therapeuten, stagiaires en administratief medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming zullen we geen gegevens aan derden verstrekken. Wij vragen uw toestemming voor overleg met derden indien dit voor uw behandeling noodzakelijk is. Ook wordt er altijd een eindrapportage naar uw specialist of huisarts gestuurd. Wilt u dit niet, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend therapeut.
Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Verder is de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst van toepassing (WGBO). De wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina.
Onze website is beveiligd (te herkennen aan ‘https’ in het adres), zodat uitwisseling of verzending van privacy-gevoelige informatie veilig verloopt.
Het is niet toegestaan zonder toestemming de computers te gebruiken/ te raadplegen.

Inzage dossier
U heeft recht op inzage in uw eigen dossier. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit aangeven bij uw therapeut.

Klachtenregeling
Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop de behandelaar met u omgaat, dan kunt u dit kenbaar maken en bespreken bij uw behandelend fysiotherapeut. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor terecht bij het KNGF, die beschikt over een door de minister erkende geschillencommissie.

Aansprakelijkheid
EchOost is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in de praktijk of binnen directe omgeving van de praktijk bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers. Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtkamer!

Klanttevredenheid
Wij vragen u toestemming te geven voor het versturen van een tevredenheidsenquête na afloop van uw behandelingen. Door deze vragenlijst (15 vragen) in te vullen, kunnen wij ons en onze praktijk blijven verbeteren. De vragenlijst wordt aangeboden door QDNA, invullen kost u ca. 5 minuten van uw tijd en is volledig anoniem.
Ook heeft u de mogelijkheid om een online waardering achter te laten op de website van ZorgkaartNL. Dit kost ca. 2 minuten van uw tijd. Mailt u uw ervaring naar info@echoost.nl dan plaatsen wij deze graag (desgewenst anoniem) op onze website.
Natuurlijk kunt u opmerkingen en ideeën ook direct aan ons doorgeven. U kunt dit zowel mondeling als via de mail doorgeven.


WGBO

De WGBO regelt de recht en plichten van u als patiënt/cliënt en uw zorgverlener, in dit geval uw fysiotherapeut. De WGBO geldt zodra er een intake is geweest in onze praktijk.

Algemene informatie hierover staat op de website van de Rijksoverheid.

Zorgverleners mogen alleen handelen met uw toestemming. Hierbij moet u begrijpen waarvoor u toestemming geeft: u moet goed geïnformeerd zijn. De therapeut moet niet alleen vertellen wat een behandeling inhoudt, maar ook informatie geven over niet behandelen en over mogelijkheden bij een andere behandelaar.

‘Samen beslissen’ is onderdeel van de informatieplicht: de zorgverlener overlegt met de cliënt en nodigt de cliënt uit om vragen te stellen.

Welke rechten heeft u volgens de WGBO?
Volgens de WGBO heeft u recht op:

  • begrijpelijke informatie over uw gezondheid;
  • toestemming geven voor een behandeling;
  • inzage in het medisch dossier (dat 15 tot 20 jaar bewaard moet worden);
  • privacy en geheimhouding van medische gegevens;
  • vrije artsenkeuze;
  • vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid.

Welke plichten heeft u?
U moet uw fysiotherapeut goed, eerlijk en volledig vertellen wat uw situatie is. Met de juiste informatie kan de fysiotherapeut sneller en beter een diagnose stellen en kan hij/zij betere zorg verlenen.